starpowereurope   starpowersemi

 ∷ 市场营销 > 营销网络

 

营销网络

嘉兴总部

电话:0573 82585600 传真:0573 82585601 网址:www.powersemi.com


北京                                 深圳                                  南京                                成都

电话:010 57236290      电话:13758395670         电话:025 84937665     电话:13758392507

传真:010 88696821      传真:0755 32910097      传真:025 84937665     传真:028 84544069

 

济南                                  青岛                                  武汉

电话:0531 55504713     电话:0532 68982978      电话:13758391063

传真:0531 66683585     传真:0532 68982978      传真:027 88739606
麻豆精品传媒卡一卡二卡三欧洲公司 Ai Ciòss, CH-6593 Cadenazzo, Switzerland

麻豆精品传媒卡一卡二卡三欧洲研发中心 Wiesentalstrasse 40, 90419 Nuremberg, Germany

麻豆精品传媒卡一卡二卡三欧洲网址:www.starpowereurope.com
? Copyright ? 2015-2022 嘉兴麻豆精品传媒卡一卡二卡三半导体股份有限公司. All Rights Reserved.    浙ICP备17041955号